Бачення команди «SKILLS»

Сучасний світ вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти, орієнтуватися в інформаційному просторі. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми для успішної реалізації в різних сферах життя. Саме ці пріоритети лежать в основі діяльності дитячого клубу «SKILLS».

Мета – підготувати компетентну особистість, здатну знаходити успішні рішення у навчальних та життєвих ситуаціях.

Завдання клубу:

  • надавати якісну освіту в діяльності
  • розвивати задатки та потенціал дітей
  • використовувати ефективні методи навчання
  • інтегрувати зміст освіти
  • показувати результат на практиці
  • створити комфортне середовище
  • враховувати інтереси дитини
  • постійно вдосконалювати себе та кожного члена команди
  • будувати дружні взаємовідносини з батьками
  • співпрацювати з освітніми установами

 

бачення нашого дитячого клубу