Команда

Марина Гончарук - SKILLS
Марина Гончарук
Співзасновник клубу SKILLS

Життєве кредо: Швидше, вище, сильніше!

Освіта: вчитель початкових класів та німецької мови; управлінець в галузі освіти; кандидат педагогічних наук.

Хобі: живопис, спорт, подорожі.

Найдорожче, найпрекрасніше та найсвітліше, що є в цьому світі – це діти. По-справжньому розкрити особистість кожного з них, достукатися до їхніх талантів, посилити «слабкі» сторони та сформувати впевненість в собі, завоювати прихильність та довіру, навчити спілкуватись один з одним та відстоювати власну думку, підготувати їх до реального життя – завдання не з легких. І під силу воно лише тому вчителю, який став вчителем не тільки за «спеціальністю», а й за покликанням. Розуміти та формувати тонку матерію дитячої душі це дуже велика відповідальність і разом з тим, Велике діло, яке ми, команда SKILLS, робимо ефективно та весело! Приходь, знаходь нових друзів та прокачуй свої SKILLи з нами.

З нетерпінням чекаємо зустрічі з тобою!

 

⇓ Біографія ⇓

БІОГРАФІЯ

Гончарук Марина Володимирівна

народилася 16 травня 1990 року в місті Києві

Е-mail: marina@skills.kiev.ua

Рівень володіння мовами:

українська – рідна, німецька – вільно, англійська – Upper-Intermediate.

Освіта:

У 2010 р. закінчила КУ ім. Б.Д. Грінченка та отримала спеціальність вчителя початкової школи та німецької мови.

У 2011 р. закінчила магістратуру КУ ім. Б.Д. Грінченка та отримала кваліфікацію викладача методик початкової школи.

У 2012 р.  закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова та отримала спеціалізацію  керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

З 2017 р. навчається в КНУ ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Право».

У 2018 р. закінчила аспірантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю історія педагогіки – 13.00.01 на тему: «Педагогічні умови формування інтегрованого освітнього середовища початкової школи східних земель Німеччини». Отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

Досвід роботи:

З 2008 – 2010 рр. – викладач німецької мови в фінансово-правовому ліцеї АЛСКО.

З 2010 – 2012 рр. – викладач німецької мови в гімназії № 107 «Введенська».

З 2011 – 2012 рр. – викладач німецької мови в Міжнаціональній школі «Меридіан».

З 2011 – 2013 рр. – викладач німецької мови у «Всеукраїнському центрі іноземних мов».

2011 р. – вчитель початкових класів, викладач української мови та літератури в «Німецько-українській міжкультурній школі в м. Києві».

2012 р.  – заступник директора з навчально-виховної роботи.

З вересня 2013 до жовтня 2018 р. – директор «Німецько-української міжкультурної школи в м. Києві» (Deutsche Schule Kiev).

З 2018 р. – співзасновник дитячого клубу «SKILLS».

 

Підвищення кваліфікації та стажування:

2013 – стажування вчителів німецької мови у м. Цюрих (Швейцарія).

2014 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Штутгард (Німеччина).

2014 – семінар «Освітні технології майбутнього» м. Відень (Австрія).

2015 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Ганновер (Німеччина).

2015 – семінар керівників німецьких шкіл закордоном: ворк-шопи, майстер-класи та лекції для управлінців у м. Брюсель (Бельгія).

2015 – 2017 рр. – майстер класи живопису в L-Studio м. Київ (Україна).

2016 – курси підвищення кваліфікації вчителів початкової школи в рамках реформи освіти в НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Києва (Україна).

2016 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Кьольн (Німеччина).

2016 – стажування у Німеччині у Вільній школі ім. Клари Шуман м. Лейпциг (Німеччина).

2017 – курси підвищення кваліфікації керівників шкіл в НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Києва (Україна).

2017 – курси підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи у м. Краків (Польща).

2018 – участь у робочій групі Міністерства освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти з питань оцінювання у початковій школі та впровадження Концепції Нової української школи.

Публікації:

 1. Пікалова М. В., Михайліченко М. В. Інтегроване освітнє середовище в початковій школі східних земель Німеччини як педагогічна проблема. Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ. 2015. № 127. С. 132–142.
 2. Гончарук М. В. Критеріальна характеристика створення інтегрованого освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 35. Том І (61). С. 444–454.
 3. Гончарук М. В. Інтегроване освітнє середовище як основа організації освітнього процесу в початковій школі східних земель Німеччини. Вісник ЧНУ. Черкаси, 2016. № 8. С. 36–43.
 4. Гончарук М. В. Компетентнісний підхід на уроках у початковій школі Німеччини та України: порівняльні характеристика. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2016. Вип. 36. Том ІІІ (19). С. 247–257.
 5. Гончарук М. В. До питання вибору методів навчання в дослідженнях сучасних німецьких вчених. L'Association 1901 «SEPIKE». Франкфурт, 2017. № 17. С. 15–23.
 6. Гончарук М. В. Feedback-культура як індикатор успішності у німецькій початковій школі Czasopismо «Językа Polskijako Drugi». Краків, 2017. № 4 (І). С. 97–109.
 7. Гончарук М. В. Сучасні тенденції початкової школи Німеччини та їх вплив на освітні реформи в Україні. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2017. № 277. С. 56–64.
 8. Пікалова М. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування освітнього середовища у початковій школі. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : матеріали XІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 11–12 квітня 2012 р.). Кривий Ріг, 2012. Вип. VII. С. 14–18.
 9. Пікалова М. В. Принципы непрерывного образования в интересах устойчивого развития ка составляющая образа жизни человека. Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: Материалы 11-й междунар. конф. (Санкт-Петербург, 31 мая – 02 июня 2013 г.). Санкт-Петербург, 2013. С. 67–69.
 10. Пікалова М. В. Актуальність полікультурної освіти у шкільній практиці. Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4–5 жовтня 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 215–217.
 11. Пікалова М. В. Професійна компетентність учителя як умова формування інтегрованого освітнього середовища у початковій школі. Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (Умань, 21 березня 2014 р.). Умань: 2014. С. 153–156.
 12. Пікалова М. В., Михайліченко М. В. До проблеми використання проектної технології як перспективної інновації у сучасній початковій школі. Наука, освіта, суспільство очима молодих. VІI міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (Рівне, 15–16 травня 2014 р.). Рівне: 2014. Ч. 1. С. 105–107.
 13. Гончарук М. В. Організаційні засади урочної і позаурочної діяльності як напрям дослідження німецької початкової школи. Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. Конф. (Дніпро, 12–13 травня 2017 р.). Херсон: 2017. С. 18–22.
 14. Гончарук М. В., Михайліченко М. В. З сучасного досвіду реалізації компетентнісно орієнтованої парадигми в освітньому середовищі Німеччини. Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: монографія / За заг. ред. О. В. Малихіна. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. С. 294–321.

 

 

 

Анжеліка Завгородня - SKILLS

Анжеліка Завгородня
Співзасновник клубу SKILLS

Життєве кредо: Вчити себе самого - благородна справа, але ще більш благородна - вчити інших. Марк Твен

Освіта: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури; редактор освітніх видань; управлінець в галузі освіти.

Хобі: скрапбукінг, читання книг, подорожі, освіта впродовж життя.

Досконала робота будь-якого спеціаліста – це поєднання знань, досвіду та любові до своєї справи.

Маючи досвід роботи та освіту в сфері євроінтегрованого навчання, а також взаємну та безмежну любов до дітей, мені пощастило бути тією людиною, яка займається улюбленою справою і називає це роботою. Будування рівноправних партнерських відносин з дитиною, сприйняття її як особистості і скеровування її, а не диктування правил і нав’язування стереотипів – це основне правило нашої взаємодії з учнями та вихованцями.  Один з моїх викладачів в університеті сказав: «Запам’ятайте! Педагоги – це інженери людських душ. І це дуже тонка матерія». Тому я завжди пам’ятаю при взаємодії з дітьми, будь то на роботі, у волонтерській діяльності чи просто на вулиці, яку Місію я маю! SKILLS – це місце, де кожна дитина може бути собою і сміливо розвивати свої SKILLи разом з нами!

Приходь, ми радо з тобою познайомимося!

Скепко Тетяна

Вчитель математики

Життєве кредо: Ділись своїми знаннями – це шлях до безсмертя!

Освіта: вчитель математики вищої категорії, стаж 43 роки.

Хобі: хоча б один раз на рік вирушаю туди, де ніколи не була, щоб дізнатися щось нове ...

Завжди мріяла бути вчителем. Все життя займаюся улюбленою справою. Мій девіз: звичайний учитель пояснює складнощі, а талановитий – показує простоту. Приходьте! І я допоможу Вам подружитися з Царицею всіх наук – Математикою!

Денисюк Ольга
Вчитель художньої майстерності

Життєве кредо:  через творчість і натхнення – змінити світ на краще.

Освіта: художник-ілюстратор, дизайнер, іконописець, реставратор.

Хобі: історія, психологія, кіно, східні мови, кондитерська майстерність.

У кожній дитині, потрібно згадувати себе і ставитися до неї як до рівного. Спочатку треба затоваришуати, вибудувати місточок довіри, потім вже починати фантазувати та творити «без гальм»! Я прагну, щоб дитина самостійно вчилася, спостерігала, креативила. Вчитель-педагог, не тільки наглядає і допомагає, а й вчить користуватися різними інструментами в процесі навчання. Я прагну, щоб кожна дитина, почувала себе чарівником і була здатна створювати нові реалії та всесвіти. Ніяких шаблонів і заборон, кожен має свою власну думку та погляд. Разом з командою SKILLS сформуємо прогресивний світогляд у майбутньому поколінні.

Миронович Оля

Миронович Оля

Вчитель англійської мови

Життєве кредо: Скільки мов ти знаєш- стільки разів ти людина. Впевнена, що мови дають пізнати світ і є ключем до самопізнання.

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність: англійська мова та переклад, китайська мова та переклад.

Про себе: викладаю англійську та китайську мови, не припиняючи заглиблюватись у їх тонкощі . Цікавлюсь літературою та вченням Далекого Сходу. Захоплююсь плаванням.
Цього року підтвердила свої знання такими міжнародними мовними сертифікатами: англійська - IELTS, китайська - HSK4, HSKK. Брала участь у волонтерському проекті EVS: GAZIANTEP від організації Європейської комісії ERASMUS +, де викладала та організовувала заняття з англійської мови турецьким діткам . Маю досвід репетиторства 2,5 роки. Обожнюю роботу з дітьми, адже бачити, що твої зусилля не були марними - є щастям для мене та мотивацією для подальшого розвитку.
Обожнюю подорожувати та пізнавати світ таким, який він є, а не крізь призму глянцю та телебачення.