Команда

Марина Гончарук
Співзасновник клубу SKILLS

Життєве кредо: Швидше, вище, сильніше!

Освіта: вчитель початкових класів та німецької мови; управлінець в галузі освіти; кандидат педагогічних наук.

Хобі: живопис, спорт, подорожі.

Найдорожче, найпрекрасніше та найсвітліше, що є в цьому світі – це діти. По-справжньому розкрити особистість кожного з них, достукатися до їхніх талантів, посилити «слабкі» сторони та сформувати впевненість в собі, завоювати прихильність та довіру, навчити спілкуватись один з одним та відстоювати власну думку, підготувати їх до реального життя – завдання не з легких. І під силу воно лише тому вчителю, який став вчителем не тільки за «спеціальністю», а й за покликанням. Розуміти та формувати тонку матерію дитячої душі це дуже велика відповідальність і разом з тим, Велике діло, яке ми, команда SKILLS, робимо ефективно та весело! Приходь, знаходь нових друзів та прокачуй свої SKILLи з нами.

З нетерпінням чекаємо зустрічі з тобою!

 

⇓ Біографія ⇓

БІОГРАФІЯ

Гончарук Марина Володимирівна

народилася 16 травня 1990 року в місті Києві

кандидат педагогічних наук

співзасновник Дитячого клубу SKILLS

Е-mail: marina@skills.kiev.ua

Освіта:

У 2010 р. закінчила КУ ім. Б.Д. Грінченка та отримала спеціальність вчителя початкової школи та німецької мови.

У 2011 р. закінчила магістратуру КУ ім. Б.Д. Грінченка та отримала кваліфікацію викладача методик початкової школи.

У 2012 р.  закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова та отримала спеціалізацію  керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

У 2018 р. закінчила аспірантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю історія педагогіки – 13.00.01 на тему: «Педагогічні умови формування інтегрованого освітнього середовища початкової школи східних земель Німеччини». Отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

У 2019 р. закінчила КНУ ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Право».

Рівень володіння мовами:

українська – рідна, німецька – вільно, англійська – Upper-Intermediate.

 

Досвід роботи:

З 2008 – 2010 рр. – викладач німецької мови в фінансово-правовому ліцеї АЛСКО.

З 2010 – 2012 рр. – викладач німецької мови в гімназії № 107 «Введенська».

З 2011 – 2012 рр. – викладач німецької мови в Міжнаціональній школі «Меридіан».

З 2011 – 2013 рр. – викладач німецької мови у «Всеукраїнському центрі іноземних мов».

2011 р. – вчитель початкових класів, викладач української мови та літератури в «Німецько-українській міжкультурній школі в м. Києві».

2012 р.  – заступник директора з навчально-виховної роботи.

З вересня 2013 до жовтня 2018 р. – директор «Німецько-української міжкультурної школи в м. Києві» (Deutsche Schule Kiev).

З 2018 р. – співзасновник дитячого клубу «SKILLS».

 

Підвищення кваліфікації та стажування:

2013 – стажування вчителів німецької мови у м. Цюрих (Швейцарія).

2014 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Штутгард (Німеччина).

2014 – семінар «Освітні технології майбутнього» м. Відень (Австрія).

2015 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Ганновер (Німеччина).

2015 – семінар керівників німецьких шкіл закордоном: ворк-шопи, майстер-класи та лекції для управлінців у м. Брюсель (Бельгія).

2015 – 2017 рр. – майстер класи живопису в L-Studio м. Київ (Україна).

2016 – курси підвищення кваліфікації вчителів початкової школи в рамках реформи освіти в НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Києва (Україна).

2016 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Кьольн (Німеччина).

2016 – стажування у Німеччині у Вільній школі ім. Клари Шуман м. Лейпциг (Німеччина).

2017 – курси підвищення кваліфікації керівників шкіл в НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Києва (Україна).

2017 – курси підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи у м. Краків (Польща).

2018 – участь у робочій групі Міністерства освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти з питань оцінювання у початковій школі та впровадження Концепції Нової української школи.

 

Публікації:

 1. Пікалова М. В., Михайліченко М. В. Інтегроване освітнє середовище в початковій школі східних земель Німеччини як педагогічна проблема. Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ. 2015. № 127. С. 132–142.
 2. Гончарук М. В. Критеріальна характеристика створення інтегрованого освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 35. Том І (61). С. 444–454.
 3. Гончарук М. В. Інтегроване освітнє середовище як основа організації освітнього процесу в початковій школі східних земель Німеччини. Вісник ЧНУ. Черкаси, 2016. № 8. С. 36–43.
 4. Гончарук М. В. Компетентнісний підхід на уроках у початковій школі Німеччини та України: порівняльні характеристика. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2016. Вип. 36. Том ІІІ (19). С. 247–257.
 5. Гончарук М. В. До питання вибору методів навчання в дослідженнях сучасних німецьких вчених. L'Association 1901 «SEPIKE». Франкфурт, 2017. № 17. С. 15–23.
 6. Гончарук М. В. Feedback-культура як індикатор успішності у німецькій початковій школі Czasopismо «Językа Polskijako Drugi». Краків, 2017. № 4 (І). С. 97–109.
 7. Гончарук М. В. Сучасні тенденції початкової школи Німеччини та їх вплив на освітні реформи в Україні. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2017. № 277. С. 56–64.
 8. Пікалова М. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування освітнього середовища у початковій школі. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : матеріали XІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 11–12 квітня 2012 р.). Кривий Ріг, 2012. Вип. VII. С. 14–18.
 9. Пікалова М. В. Принципы непрерывного образования в интересах устойчивого развития ка составляющая образа жизни человека. Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: Материалы 11-й междунар. конф. (Санкт-Петербург, 31 мая – 02 июня 2013 г.). Санкт-Петербург, 2013. С. 67–69.
 10. Пікалова М. В. Актуальність полікультурної освіти у шкільній практиці. Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4–5 жовтня 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 215–217.
 11. Пікалова М. В. Професійна компетентність учителя як умова формування інтегрованого освітнього середовища у початковій школі. Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (Умань, 21 березня 2014 р.). Умань: 2014. С. 153–156.
 12. Пікалова М. В., Михайліченко М. В. До проблеми використання проектної технології як перспективної інновації у сучасній початковій школі. Наука, освіта, суспільство очима молодих. VІI міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (Рівне, 15–16 травня 2014 р.). Рівне: 2014. Ч. 1. С. 105–107.
 13. Гончарук М. В. Організаційні засади урочної і позаурочної діяльності як напрям дослідження німецької початкової школи. Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. Конф. (Дніпро, 12–13 травня 2017 р.). Херсон: 2017. С. 18–22.
 14. Гончарук М. В., Михайліченко М. В. З сучасного досвіду реалізації компетентнісно орієнтованої парадигми в освітньому середовищі Німеччини. Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: монографія / За заг. ред. О. В. Малихіна. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. С. 294–321.

 

Анжеліка Завгородня
Співзасновник клубу SKILLS

Життєве кредо: Вчити себе самого - благородна справа, але ще більш благородна - вчити інших. Марк Твен

Освіта: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури; редактор освітніх видань; управлінець в галузі освіти.

Хобі: скрапбукінг, читання книг, подорожі, освіта впродовж життя.

Досконала робота будь-якого спеціаліста – це поєднання знань, досвіду та любові до своєї справи.

Маючи досвід роботи та освіту в сфері євроінтегрованого навчання, а також взаємну та безмежну любов до дітей, мені пощастило бути тією людиною, яка займається улюбленою справою і називає це роботою. Будування рівноправних партнерських відносин з дитиною, сприйняття її як особистості і скеровування її, а не диктування правил і нав’язування стереотипів – це основне правило нашої взаємодії з учнями та вихованцями.  Один з моїх викладачів в університеті сказав: «Запам’ятайте! Педагоги – це інженери людських душ. І це дуже тонка матерія». Тому я завжди пам’ятаю при взаємодії з дітьми, будь то на роботі, у волонтерській діяльності чи просто на вулиці, яку Місію я маю! SKILLS – це місце, де кожна дитина може бути собою і сміливо розвивати свої SKILLи разом з нами!

Приходь, ми радо з тобою познайомимося!

 

⇓ Біографія ⇓

БІОГРАФІЯ

Завгородня Анжеліка Бахтіярівна

народилася 11 квітня 1988 року в Запорзькій області

Е-mail: anzhelika@skills.kiev.ua

Рівень володіння мовами:

українська – рідна, російська – вільно, німецька – B2.

Освіта:

У 2006 р. закінчила загальноосвітню школу з відзнакою.
У 2010 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет та отримала спеціальність вчителя української мови та літератури та зарубіжної літератури.
У 2011 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет та отримала кваліфікацію «вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, редактор освітніх видань».
У 2013 р. закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра за спеціалізацію «Управління навчальними закладами» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
У грудні 2016 отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в НПУ ім. М.П. Драгоманова за програмо «Інноватика у викладанні української мови та літератури».

Досвід роботи:

З 2011 – 2014рр. – помічник керівника в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.
З 2014 року по сьогодні – вчитель української мови та літератури в «Німецько-українській міжкультурній школі в м. Києві».
З 2018 р. – співзасновник дитячого клубу SKILLS.
З 2019 р. – вчитель української мови та літератури в ЗО ПЗНЗ «Midgard»

Сертифікати та стажування:

Київ, 2015 р. – отримала свідоцтво участь у дводенному навчальному курсі «Покращення уроку» під керівництвом професора, доктора медичних наук Гільберта Майєра.
Київ, 2016 р. – отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Інноватика у викладанні української мови та літератури».
Київ, 2016 р. – отримала свідоцтво про участь у Триденній медіашколі «Телебачення, радіо, соціальні медіа та PR».
Heidelberg, Deutschland, 01.08.2016 – 12.08.2016 р., Academy of Languages
– Sprachkurse, Deutsch.
Mannheimer Abendakademie, Deutschland 10.07.2017 – 01.09.2017 р., Sprachkurse, Deutsch.

Додаткова інформація:

Доброчинність: участь у волонтерських таборах для дітей з малозабезпечених сімей (2014 – 2018).
Хобі: скрапбукінг, читання книг, подорожі, освіта впродовж життя.

 

 

Скепко Тетяна

Вчитель математики

Життєве кредо: Ділись своїми знаннями – це шлях до безсмертя!

Освіта: вчитель математики вищої категорії, стаж 43 роки.

Хобі: хоча б один раз на рік вирушаю туди, де ніколи не була, щоб дізнатися щось нове ...

Завжди мріяла бути вчителем. Все життя займаюся улюбленою справою. Мій девіз: звичайний учитель пояснює складнощі, а талановитий – показує простоту. Приходьте! І я допоможу Вам подружитися з Царицею всіх наук – Математикою!

Фоменко Тетяна
вчитель англійської та української мови

Життєве кредо:  навчаючи інших, ми навчаємося самі. Сенека

Освіта: вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

Хобі: спорт, хореографія, література, кіно, музика, подорожі.

Маю досвід роботи в школі з дітьми різного віку; була волонтером Чемпіонату Європи з футболу. Не припиняю займатися самоосвітньою діяльністю, продовжуючи поглиблювати знання з філології, вікової психології та інформаційно-комунікаційних технологій, адже сучасний світ не стоїть на місці та постійно розвивається. Діти мають навчатися згідно з вимогами сьогодення в умовах багатозадачності, стрімкого розвитку новітніх технологій тощо. Сучасний учитель має стати помічником і наставником, який може повести за собою дітей, зацікавити їх навчанням, щоб гарантувати успішну реалізацію всебічно розвиненої особистості в різних сферах життя.

Урсуляк Богдана
вчитель англійської та німецької мови

Життєве кредо:  Або легко, або ефективно! (не сподівайся, що пощастить, сподівайся на краще, готуйся до гіршого).

Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Хобі: Спорт, подорожі, організація і проведення заходів.

Справжня користь від знань є лише тоді, коли вони поширюються. Розуміння того, що хтось навчився від тебе, приносить куди більше радості, аніж легка перемога у суперечці з тим, хто знає менше. Можливо, тому так люблю ділитися всім, що знаю і вмію сама.
Переконана, що нецікавих дисциплін не буває: якщо доросла людина вважає інакше, значить, свого часу не знайшлося того, хто продемонстрував би їй протилежне. Саме в цьому і полягає основне завдання вчителя: показати красу і цінність свого предмета.
А ще, усяке навчання - це праця над собою. Через нього дитина розкриває себе, шліфує свій характер, а також вчиться мислити, порівнювати, аналізувати, спостерігати і робити висновки. Чим краще ми знаємо світ навколо, тим краще розуміємо світ усередині нас. А що, як не іноземні мови, допомагає зрозуміти все те, що відбувається навколо?

Пікалов Микола
вчитель робототехніки та шахів

Життєве кредо:  обери за кумира себе майбутнього, ким ти будеш через кілька років, і роби все можливе, щоб не розчаруватись в ньому.

Освіта: НТУУ «КПІ ім. Сікорського», магістр інженерно-фізичного факультету.

Хобі: спорт, кіно, маунтінбайкінг.

Вважаю, що склад мислення, сама інженерна думка важливіші за конкретні знання. Знання самі по собі майже нічого не варті, якщо ти не вмієш їх використовувати. Саме погляд на речі, прагнення до вирішення задач та до вдосконалення роблять з тебе людину, яка може подолати будь-які перешкоди.
Працюючи в Національному музеї історії України в якості інженера з технічного оснащення, познайомився з різними пристроями, приймав участь у монтажі виставок та проводив їх оснащення цифровою технікою. Прокладав нові LAN мережі. Навчився знаходити та вирішувати апаратні та програмні проблеми. Робота з дітьми мені подобається тим, що в них нестандартне мислення і підхід до вирішення поставлених завдань.

Повх Катерина
вчитель художньої майстерності

Життєве кредо:  Люби те, що робиш і роби те, що любиш.

Освіта: вчитель малювання, живопису, вихователь та вчитель початкових класів.

Хобі: hand made, образотворча діяльність, дизайн одягу, малювання персонажей до мультфільмів.

Малювання відіграє величезну роль у розвитку дитини, воно безпосередньо впливає на формування її особистості. Тому дуже необхідно направити розвиток її таланту в потрібний напрямок. В чому ми і допоможемо:) Фантазія і уява – одні з найважливіших складових життя малюка. Тому з нами діти можуть дозволити фантазії гуляти на повну і створювати щось власне. Рожевий слон, магічні котики та літаюча корова? Чом би й ні?) Адже саме так ці мультяшні персонажі з’явились на екранах телевізорів та книжок. Наша фантазія безмежна і показувати її можливості дуже важливо. Найкраще, що ми можемо зробити для дитини - дозволити малювати і БАЧИТИ навколишній світ через «свої окуляри».
Чекаємо на тебе! Креативності не буває забагато

Adebis Enoch
Native speaker (Afrika. Nigeria)

Life credo:  discipline, self control.

Education: National technical university of Ukraine majoring in software engineering.

Hobbies: reading, sports, traveling.

Children are the most expensive, the most beautiful and the brightest thing in this world. My goal is reaching out to their speaking talents and building up their self-confidence, gaining commitment and trust, teaching them to communicate with one another and defend their own thoughts. To prepare them for real life abroad is not an easy task, but we do this successfully. I am happy to work in Kids club SKILLS, because the children here are very nice and atmosphere in our speaking clubs is friendly. We can laugh, communicate and find out about culture and tradition in different countries in the world. If you want to improve your english skills come and join us.


Адебіс Енох
Носій мови (Африка. Нігерія)

Життєве кредо дисципліна, самоконтроль

Освіта: Національний технічний університет України за спеціальністю "інженерія програмного забезпечення"

Хобі: читання, спорт, подорожі.

Діти - це найдорожче, найкрасивіше і найяскравіше в цьому світі. Моя мета - звернутися до їхніх мовленнєвих талантів і побудувати їхню впевненість у собі, здобути прихильність і довіру, навчити їх спілкуватися один з одним і захищати власні думки. Підготувати їх до реального спілкування закордоном - непросте завдання, але ми це робимо успішно. Я радий працювати в дитячому клубі SKILLS, адже діти тут дуже приємні, а атмосфера на наших розмовних клубах дружня. Ми можемо спілкуватися, сміятися та дізнаватися про культуру та традиції в різних країнах світу. Якщо ви хочете вдосконалити свої знання з англійської мови, приходьте та приєднуйтесь до нас.