Команда ⋆ SKILLS

Команда

Марина Гончарук
Співзасновник клубу SKILLS

Життєве кредо: Швидше, вище, сильніше!

Освіта: вчитель початкових класів та німецької мови; управлінець в галузі освіти; кандидат педагогічних наук.

Хобі: живопис, спорт, подорожі.

Найдорожче, найпрекрасніше та найсвітліше, що є в цьому світі – це діти. По-справжньому розкрити особистість кожного з них, достукатися до їхніх талантів, посилити «слабкі» сторони та сформувати впевненість в собі, завоювати прихильність та довіру, навчити спілкуватись один з одним та відстоювати власну думку, підготувати їх до реального життя – завдання не з легких. І під силу воно лише тому вчителю, який став вчителем не тільки за «спеціальністю», а й за покликанням. Розуміти та формувати тонку матерію дитячої душі це дуже велика відповідальність і разом з тим, Велике діло, яке ми, команда SKILLS, робимо ефективно та весело! Приходь, знаходь нових друзів та прокачуй свої SKILLи з нами.

З нетерпінням чекаємо зустрічі з тобою!

 

⇓ Біографія ⇓

БІОГРАФІЯ

Гончарук Марина Володимирівна

народилася 16 травня 1990 року в місті Києві

кандидат педагогічних наук

співзасновник Дитячого клубу SKILLS

Е-mail: marina@skills.kiev.ua

Освіта:

У 2010 р. закінчила КУ ім. Б.Д. Грінченка та отримала спеціальність вчителя початкової школи та німецької мови.

У 2011 р. закінчила магістратуру КУ ім. Б.Д. Грінченка та отримала кваліфікацію викладача методик початкової школи.

У 2012 р.  закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова та отримала спеціалізацію  керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

У 2018 р. закінчила аспірантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю історія педагогіки – 13.00.01 на тему: «Педагогічні умови формування інтегрованого освітнього середовища початкової школи східних земель Німеччини». Отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

У 2019 р. закінчила КНУ ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Право».

Рівень володіння мовами:

українська – рідна, німецька – вільно, англійська – Upper-Intermediate.

 

Досвід роботи:

З 2008 – 2010 рр. – викладач німецької мови в фінансово-правовому ліцеї АЛСКО.

З 2010 – 2012 рр. – викладач німецької мови в гімназії № 107 «Введенська».

З 2011 – 2012 рр. – викладач німецької мови в Міжнаціональній школі «Меридіан».

З 2011 – 2013 рр. – викладач німецької мови у «Всеукраїнському центрі іноземних мов».

2011 р. – вчитель початкових класів, викладач української мови та літератури в «Німецько-українській міжкультурній школі в м. Києві».

2012 р.  – заступник директора з навчально-виховної роботи.

З вересня 2013 до жовтня 2018 р. – директор «Німецько-української міжкультурної школи в м. Києві» (Deutsche Schule Kiev).

З 2018 р. – співзасновник дитячого клубу «SKILLS».

 

Підвищення кваліфікації та стажування:

2013 – стажування вчителів німецької мови у м. Цюрих (Швейцарія).

2014 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Штутгард (Німеччина).

2014 – семінар «Освітні технології майбутнього» м. Відень (Австрія).

2015 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Ганновер (Німеччина).

2015 – семінар керівників німецьких шкіл закордоном: ворк-шопи, майстер-класи та лекції для управлінців у м. Брюсель (Бельгія).

2015 – 2017 рр. – майстер класи живопису в L-Studio м. Київ (Україна).

2016 – курси підвищення кваліфікації вчителів початкової школи в рамках реформи освіти в НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Києва (Україна).

2016 – курси підвищення кваліфікації, виставка DIDACTA у м. Кьольн (Німеччина).

2016 – стажування у Німеччині у Вільній школі ім. Клари Шуман м. Лейпциг (Німеччина).

2017 – курси підвищення кваліфікації керівників шкіл в НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Києва (Україна).

2017 – курси підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи у м. Краків (Польща).

2018 – участь у робочій групі Міністерства освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти з питань оцінювання у початковій школі та впровадження Концепції Нової української школи.

 

Публікації:

 1. Пікалова М. В., Михайліченко М. В. Інтегроване освітнє середовище в початковій школі східних земель Німеччини як педагогічна проблема. Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ. 2015. № 127. С. 132–142.
 2. Гончарук М. В. Критеріальна характеристика створення інтегрованого освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 35. Том І (61). С. 444–454.
 3. Гончарук М. В. Інтегроване освітнє середовище як основа організації освітнього процесу в початковій школі східних земель Німеччини. Вісник ЧНУ. Черкаси, 2016. № 8. С. 36–43.
 4. Гончарук М. В. Компетентнісний підхід на уроках у початковій школі Німеччини та України: порівняльні характеристика. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2016. Вип. 36. Том ІІІ (19). С. 247–257.
 5. Гончарук М. В. До питання вибору методів навчання в дослідженнях сучасних німецьких вчених. L'Association 1901 «SEPIKE». Франкфурт, 2017. № 17. С. 15–23.
 6. Гончарук М. В. Feedback-культура як індикатор успішності у німецькій початковій школі Czasopismо «Językа Polskijako Drugi». Краків, 2017. № 4 (І). С. 97–109.
 7. Гончарук М. В. Сучасні тенденції початкової школи Німеччини та їх вплив на освітні реформи в Україні. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2017. № 277. С. 56–64.
 8. Пікалова М. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування освітнього середовища у початковій школі. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : матеріали XІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 11–12 квітня 2012 р.). Кривий Ріг, 2012. Вип. VII. С. 14–18.
 9. Пікалова М. В. Принципы непрерывного образования в интересах устойчивого развития ка составляющая образа жизни человека. Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: Материалы 11-й междунар. конф. (Санкт-Петербург, 31 мая – 02 июня 2013 г.). Санкт-Петербург, 2013. С. 67–69.
 10. Пікалова М. В. Актуальність полікультурної освіти у шкільній практиці. Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4–5 жовтня 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 215–217.
 11. Пікалова М. В. Професійна компетентність учителя як умова формування інтегрованого освітнього середовища у початковій школі. Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (Умань, 21 березня 2014 р.). Умань: 2014. С. 153–156.
 12. Пікалова М. В., Михайліченко М. В. До проблеми використання проектної технології як перспективної інновації у сучасній початковій школі. Наука, освіта, суспільство очима молодих. VІI міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (Рівне, 15–16 травня 2014 р.). Рівне: 2014. Ч. 1. С. 105–107.
 13. Гончарук М. В. Організаційні засади урочної і позаурочної діяльності як напрям дослідження німецької початкової школи. Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. Конф. (Дніпро, 12–13 травня 2017 р.). Херсон: 2017. С. 18–22.
 14. Гончарук М. В., Михайліченко М. В. З сучасного досвіду реалізації компетентнісно орієнтованої парадигми в освітньому середовищі Німеччини. Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: монографія / За заг. ред. О. В. Малихіна. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. С. 294–321.

 

Анжеліка Завгородня
Співзасновник клубу SKILLS

Життєве кредо: Вчити себе самого - благородна справа, але ще більш благородна - вчити інших. Марк Твен

Освіта: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури; редактор освітніх видань; управлінець в галузі освіти.

Хобі: скрапбукінг, читання книг, подорожі, освіта впродовж життя.

Досконала робота будь-якого спеціаліста – це поєднання знань, досвіду та любові до своєї справи.

Маючи досвід роботи та освіту в сфері євроінтегрованого навчання, а також взаємну та безмежну любов до дітей, мені пощастило бути тією людиною, яка займається улюбленою справою і називає це роботою. Будування рівноправних партнерських відносин з дитиною, сприйняття її як особистості і скеровування її, а не диктування правил і нав’язування стереотипів – це основне правило нашої взаємодії з учнями та вихованцями.  Один з моїх викладачів в університеті сказав: «Запам’ятайте! Педагоги – це інженери людських душ. І це дуже тонка матерія». Тому я завжди пам’ятаю при взаємодії з дітьми, будь то на роботі, у волонтерській діяльності чи просто на вулиці, яку Місію я маю! SKILLS – це місце, де кожна дитина може бути собою і сміливо розвивати свої SKILLи разом з нами!

Приходь, ми радо з тобою познайомимося!

 

⇓ Біографія ⇓

БІОГРАФІЯ

Завгородня Анжеліка Бахтіярівна

народилася 11 квітня 1988 року в Запорзькій області

Е-mail: anzhelika@skills.kiev.ua

Рівень володіння мовами:

українська – рідна, російська – вільно, німецька – B2.

Освіта:

У 2006 р. закінчила загальноосвітню школу з відзнакою.
У 2010 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет та отримала спеціальність вчителя української мови та літератури та зарубіжної літератури.
У 2011 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет та отримала кваліфікацію «вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, редактор освітніх видань».
У 2013 р. закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра за спеціалізацію «Управління навчальними закладами» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
У грудні 2016 отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в НПУ ім. М.П. Драгоманова за програмо «Інноватика у викладанні української мови та літератури».

Досвід роботи:

З 2011 – 2014рр. – помічник керівника в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.
З 2014 року по сьогодні – вчитель української мови та літератури в «Німецько-українській міжкультурній школі в м. Києві».
З 2018 р. – співзасновник дитячого клубу SKILLS.
З 2019 р. – вчитель української мови та літератури в ЗО ПЗНЗ «Midgard»

Сертифікати та стажування:

Київ, 2015 р. – отримала свідоцтво участь у дводенному навчальному курсі «Покращення уроку» під керівництвом професора, доктора медичних наук Гільберта Майєра.
Київ, 2016 р. – отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Інноватика у викладанні української мови та літератури».
Київ, 2016 р. – отримала свідоцтво про участь у Триденній медіашколі «Телебачення, радіо, соціальні медіа та PR».
Heidelberg, Deutschland, 01.08.2016 – 12.08.2016 р., Academy of Languages
– Sprachkurse, Deutsch.
Mannheimer Abendakademie, Deutschland 10.07.2017 – 01.09.2017 р., Sprachkurse, Deutsch.

Додаткова інформація:

Доброчинність: участь у волонтерських таборах для дітей з малозабезпечених сімей (2014 – 2018).
Хобі: скрапбукінг, читання книг, подорожі, освіта впродовж життя.

 

 

Скепко Тетяна

Вчитель математики

Життєве кредо: Ділись своїми знаннями – це шлях до безсмертя!

Освіта: вчитель математики вищої категорії, стаж 43 роки.

Хобі: хоча б один раз на рік вирушаю туди, де ніколи не була, щоб дізнатися щось нове ...

Завжди мріяла бути вчителем. Все життя займаюся улюбленою справою. Мій девіз: звичайний учитель пояснює складнощі, а талановитий – показує простоту. Приходьте! І я допоможу Вам подружитися з Царицею всіх наук – Математикою!

Фоменко Тетяна
вчитель англійської та української мови

Життєве кредо:  навчаючи інших, ми навчаємося самі. Сенека

Освіта: вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

Хобі: спорт, хореографія, література, кіно, музика, подорожі.

Маю досвід роботи в школі з дітьми різного віку; була волонтером Чемпіонату Європи з футболу. Не припиняю займатися самоосвітньою діяльністю, продовжуючи поглиблювати знання з філології, вікової психології та інформаційно-комунікаційних технологій, адже сучасний світ не стоїть на місці та постійно розвивається. Діти мають навчатися згідно з вимогами сьогодення в умовах багатозадачності, стрімкого розвитку новітніх технологій тощо. Сучасний учитель має стати помічником і наставником, який може повести за собою дітей, зацікавити їх навчанням, щоб гарантувати успішну реалізацію всебічно розвиненої особистості в різних сферах життя.

Урсуляк Богдана
вчитель англійської та німецької мови

Життєве кредо:  Або легко, або ефективно! (не сподівайся, що пощастить, сподівайся на краще, готуйся до гіршого).

Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Хобі: Спорт, подорожі, організація і проведення заходів.

Справжня користь від знань є лише тоді, коли вони поширюються. Розуміння того, що хтось навчився від тебе, приносить куди більше радості, аніж легка перемога у суперечці з тим, хто знає менше. Можливо, тому так люблю ділитися всім, що знаю і вмію сама.
Переконана, що нецікавих дисциплін не буває: якщо доросла людина вважає інакше, значить, свого часу не знайшлося того, хто продемонстрував би їй протилежне. Саме в цьому і полягає основне завдання вчителя: показати красу і цінність свого предмета.
А ще, усяке навчання - це праця над собою. Через нього дитина розкриває себе, шліфує свій характер, а також вчиться мислити, порівнювати, аналізувати, спостерігати і робити висновки. Чим краще ми знаємо світ навколо, тим краще розуміємо світ усередині нас. А що, як не іноземні мови, допомагає зрозуміти все те, що відбувається навколо?

Повх Катерина
вчитель художньої майстерності

Життєве кредо:  Люби те, що робиш і роби те, що любиш.

Освіта: вчитель малювання, живопису, вихователь та вчитель початкових класів.

Хобі: hand made, образотворча діяльність, дизайн одягу, малювання персонажей до мультфільмів.

Малювання відіграє величезну роль у розвитку дитини, воно безпосередньо впливає на формування її особистості. Тому дуже необхідно направити розвиток її таланту в потрібний напрямок. В чому ми і допоможемо:) Фантазія і уява – одні з найважливіших складових життя малюка. Тому з нами діти можуть дозволити фантазії гуляти на повну і створювати щось власне. Рожевий слон, магічні котики та літаюча корова? Чом би й ні?) Адже саме так ці мультяшні персонажі з’явились на екранах телевізорів та книжок. Наша фантазія безмежна і показувати її можливості дуже важливо. Найкраще, що ми можемо зробити для дитини - дозволити малювати і БАЧИТИ навколишній світ через «свої окуляри».
Чекаємо на тебе! Креативності не буває забагато

Бондаренко Ірина
Адміністратор

Життєве кредо: Завжди посміхайтесь, навіть, коли здається, що виходу нема – надійтесь на краще.

Освіта: КНУБА менеджер організації.

Хобі: Вишиваю бісером ікони та картини. Обожнюю боулінг та подорожі.

Для мене найцінніше в житті – це сім’я та діти. Люблю вчитися, дізнаватися щось нове, спілкуватися з різними людьми. Я дуже цілеспрямована особистість, а тому думаю, що немає слів «не вмію», «не можу», є слово «не хочу». Не хочеш – знайдеш причину, а хочеш – знайдеш рішення. У SKILLS я займаю найкращу, на мій погляд, посаду: посаду секретаря. З радістю та натхненням щоранку йду на роботу і готова вирішувати Ваші питання з 9.00 до 21.00. Так, я трудоголік. Тому, коли б Ви не прийшли, зустріну з усмішкою та готовим варіантом розкладу/абонементу/програми. У SKILLS ми щодня стараємось надати дітворі та дорослим найкращий сервіс, практичні навички та необхідні уміння. Приходьте і переконайтеся в цьому самі.

Малигіна Аліна
Адміністратор, вчитель англійської мови

Життєве кредо: мети досягає лиш той, хто її прагне.

Освіта: вчитель англійської мови та літератури, новогрецької мови та літератури.

Хобі: Спорт, подорожі та книжки.

Маю великий досвід роботи з малечею, зі школярами та дорослими. Вже впродовж 8 років навчаюсь новому сама та навчаю інших. Моя суперсила – це вміння пояснити складний матеріал простою мовою. Через те, що іноземна мова вже давно стала невід’ємною частиною нашого сьогодення, навчання необхідно починати з самого дитинства. Будь-яка іноземна мова, а особливо англійська – це дуже легко та цікаво. Найважливіше для вчителя - вміння знайти спільну мову з дітлахами та передати їм отриманні знання, бо за малечею наше майбутнє. Окрім роботи з дітками обожнюю допомагати батькам та вчителям у вирішенні будь-якого питання: врятую, коли раптово закінчилась ручка або з легкістю підберу потрібний курс для Вашої дитини. Тож, буду корисною не тільки на заняттях, а й поза ними. До зустрічі на рецепції.

Лобас Анна
Вихователь садочку, логопед

Життєве кредо: правильно навчає той, хто навчає цікаво. (А.Ейнштейн)

Освіта: логопед, вчитель початкових класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Хобі: настільні ігри, час з книгою, піші прогулянки.

Вихователь – важлива людина в житті дитини. Моє прагнення позитивно впливати на життя дитинки, прищеплювати гарні риси, цікаво передавати їй практичні знання для життя та подальшого навчання. Для мене бути вихователем – це переживати разом з маленькими дітьми їх маленькі життя. Я маю досвід роботи з дітьми різного віку та можу сказати, що завжди маю від них великий емоційний заряд. Вчуся разом з ними бути винахідливою, креативною та творчою. Приходь до нас, щоб познайомитись ближче!

Сасіна Альона
Вчитель молодших класів та англійської мови

Життєве кредо: Роби добро! Знай: воно повернеться тобі сторицею.

Освіта: Університет ім. Б.Грінченка – початкова освіта та іноземна мова для початкових класів. НПУ ім. М.Драгоманова – управлінець в галузі освіти.

Хобі: читати та подорожувати.

Я педагог за покликанням і дуже люблю дітей, завжди намагаюся їх зрозуміти і знаходити спільну мову. Тривалий час працювала і досі працюю вчителем молодших класів в одній з Київських шкіл. Брала участь в багатьох педагогічних проектах: «Вчитель року», «Інтелект України», «Розробка програм НУШ». Мені приносить задоволення спілкування з малечею, обожнюю шукати і вигадувати ігри для них. Чудово підготую дитину до школи та проконтролюю процес виконання домашнього завдання, зрозуміло поясню, підберу цікавий додатковий матеріал, як для дошкільнят, так і для школярів.

Дуброва Ангеліна
Вчитель англійської мови

Життєве кредо: час не любить, коли його марно витрачають.

Освіта: педагогічний ліцей ім. В. Винниченка (англійська мова), університет ім.Б. Грінченка (німецька і англійська мови).

Хобі: гра на гітарі, кемпінг, event management.

Ще з молодшої школи я захоплювалася вивченням іноземних мов. З роками англійська стала для мене другою мовою, на якій я думаю. Найбільш поширена складність у вивченні іноземної мови – це мовний бар'єр. Учень може розуміти граматику, мати великий словниковий запас та зовсім не вміти використовувати його на практиці. Насправді, мова – це інструмент, який допомагає відкривати широко всі двері, які нам підготувало життя. Але не всюди у вас під рукою буде варіант відповіді. Викладання англійської для мене – не лише граматичні правила та нова лексика, а також здатність використовувати ці знання на практиці в реальному житті.

Миронович Ольга
Вчитель англійської мови

Життєве кредо: Щоб перемогти весь світ, треба перемогти себе (Федір Достоєвський)

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність китайська мова та література, англійська мова (переклад)

Хобі: плавання, читання

Бачити результат моїх учнів – задоволення для мене. Забудьте про застарілу мову, нецікаві уроки та ніяковість при говорінні з іноземцями! Я навчу вас як вчитися цікаво та зрозуміти мову, як використовувати мову так, щоб вона працювала на вас. А для любителів неординарного проводжу уроки китайської мови та демонструю, що не така вже вона важка як здається, а навпаки логічна та цікава.

Солодовник Юлія
Вчитель англійської, шведської, нідерландської мови

Життєве кредо: Те, що ти отримуєш від життя – це те, що ти йому віддаєш.

Освіта: Інститут філології Київського національного університету імені Т. Шевченка, спеціальність «Шведська філологія, англійська та нідерландська мови».

Хобі: мови, філософія, психологія, духовний розвиток, творчість.

“Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити”. Цей вислів повністю відповідає моєму баченню освіти. Дійсно, роль педагога полягає зовсім не в тому, чи дасть він учню якомога більше інформації та знань, а в тому, аби запалити дитячі очі інтересом, зацікавленністю, аби дитина очікувала з радістю нової зустрічі зі щирою посмішкою на обличчі. Моєю метою є пробудити інтерес діток до пізнання світу, розкрити таланти та риси характеру, що допоможуть їм досягти успіху в майбутньому, та, звісно ж, подарувати малюкам години радості та щастя!

Терещук Валентина
Вчитель образотворчого мистецтва

Життєве кредо: Пізнавай та вивчай! Світ неймовірно глибинний.

Освіта: Київський коледж технологій та дизайну (спеціаліст) та академія керівних кадрів культури і мистецтв (бакалавр).

Хобі: малювати та пізнавати світ – від історичних до художніх явищ.

Я художник, займаюсь малюванням давно. Творчість має здатність подарувати глибокий спокій, у процесі творення чогось на папері думки стають яснішими, а настрій гармонізується. Загалом дуже приємний процес. Раджу;)
Від захоплення до професійних здобутків минув час, і зараз перейшовши поріг художньої школи, потім коледжу дизайну та академії дизайну, я розумію, що хочу ділитись тим, як я бачу і відчуваю малювання. Залишив слід у моїй практиці також досвід викладання образотворчого мистецтва у таборі “Артек” - пам’ятаю як радо поспішала проводити заняття, розповідаючи нові творчі секретики та слідкуючи як відбувається втілення задуму на папері. Вважаю щирість має йти попереду, а також взаємна атмосфера та зацікавленість допоможуть маленькому художнику чи художниці відкритись та створити щось від сердечка. Буду поряд та бережно дам потрібні підказки, запропоную цікаві завдання та нові техніки малювання.

Яковенко Дарина
Вчитель англійської та іспанської мови

Життєве кредо: Кожен день вартий того, щоб стати найкращим днем в житті ...чому б сьогоднішній саме таким і не зробити?)

Освіта: філолог англійської та іспанської. Перекладач.

Хобі: музика, написання власних творів, мистецтво, відпочинок на природі, читання рунічних манускриптів старо- та середньоанглійською.

Наша планета переповнена різними людьми. Хтось щасливий, хтось нещасний. Одні збагачують себе та інших чимось хорошим, позитивним, а інші не спроможні на щось

окрім роздратованості та агресії. Та як допомогти цим похмурим незнайомцям? Чи можна це змінити? Я довго намагалась вигадати супер формулу, яка б врятувала таких людей, а потім збагнула… Для чого? Палаюче дерево навряд чи можна врятувати. Кардинальні зміни краще починати з початку, з чистого листа. А саме – з дітей. Кожна нова людина, що з’являється на світ, як чистий аркуш паперу. І було б добре, якби ті, хто її виховують, знали як правильно допомогти їй адаптуватися до нашого світу; нормально навчити її всьому, що необхідно для повноцінного життя на цій планеті. Батьки, рідні, вчителі – це саме ті люди, від яких залежить якою виросте Ваша дитина і як її навчать сприймати цей світ, виходити з різних ситуацій та віднайти свій шлях. Дитяча усмішка, хороше/правильне рішення, спокійна реакція на перипетії життя – коли я спостерігаю це в своїх учнях, то розумію, що виконую свою головну місію.

Ikonne Chizaram Henry
Native speaker

Life motto: It always seems impossible until it’s done. You can do it.

Education:Diploma in Aircraft Engineering technology and currently getting BSc in Graphic Design.

Hobbies: I love football and I love to swim, I love travelling and diversifying across businesses.

Why did I decide to work with children? I love teaching and giving lives meaning generally but specially, I love teaching children because I see children as God’s precious gift and being part of their growth gives me lots of fulfillment.